Klinisch psycholoog (24-36 uur)

Zorginhoudelijk boegbeeld van de organisatie

Wij zijn op zoek naar een ervaren klinisch psycholoog die als vakgroephoofd inhoudelijk sturing geeft aan een team van 25 gedragsdeskundigen en psychodiagnostisch assistenten. Deze medewerkers werken binnen de drie rayons en oefenen hun vak met passie uit.

Vacature

Het afgelopen jaar is door de vakgroep hard gewerkt aan de positionering binnen onze organisatie. Er is een ambitieus plan opgesteld en de eerste stappen zijn gezet. Jij gaat deze positionering samen met de gedragsdeskundigen verder vormgeven en uitbouwen.

Wat wordt er van je verwacht?

 • Je bevordert het professionele klimaat en de deskundigheid, zodat kwaliteit van wereldklasse als belangrijk kenmerk van de organisatie kan worden uitgedragen en geborgd;
 • Je coördineert, coacht en inspireert de professionals in hun persoonlijke ontwikkeling en bij het verrichten van onderzoek en publicaties en hebt hierbij continue aandacht voor innovatie en vernieuwing. Daarbij zoek je steeds de verbinding vanuit de kernwaarden van de organisatie;
 • Je initieert nieuwe behandelmethodieken en bijpassend beleid;
 • Je bent lid van het managementteam en in een voortdurende dialoog met de rayondirecteuren en bestuurder. Vanuit het MT lever je een bijdrage aan de ontwikkeling van onze behandelvisie, besturingsvisie en het strategisch kader;
 • Je taken als vakgroephoofd beslaan 24 uur per week. Daarnaast is het mogelijk om voor 12 uur per week je functie uit te bereiden door bijvoorbeeld inhoudelijk bezig te zijn met complexe behandelingen, ondersteuning te bieden aan teams, of om bezig te zijn met een promotieonderzoek;
 • Het betreft hier een nieuwe functie. Er is voldoende vrijheid om naar eigen inzicht en ambitie je kwaliteiten in te zetten en je eigen deskundigheid op niveau te houden en verder te ontwikkelen;
 • Je standplaats is Nieuwegein, maar je werkzaamheden vragen flexibiliteit om ook elders in het land locaties te bezoeken en overleggen bij te wonen.

Functie-eisen

Wij zijn op zoek naar een kandidaat die:

 • een opleiding heeft als Klinisch psycholoog (BIG geregistreerd);
 • ruime ervaring in de zorgsector heeft en ervaring met bijzondere doelgroepen in de gehandicaptenzorg;
 • ervaring heeft met het leiding geven aan hoogopgeleide professionals;
 • ervaring heeft met het vernieuwen en ontwikkelen van zorginhoudelijk beleid en het positioneren hiervan in de markt;
 • inspirerend en vernieuwend is in zijn/haar vak;
 • een strategisch netwerker is;
 • bekend is met recente ontwikkelingen binnen de regelgeving zoals BOPZ, WGBO, BIG en Wkkgz;
 • bekend is met beleidsprocessen en financieringsstromen rondom behandelingen;
 • heldere doelen kan formuleren en in staat is goed te plannen en te organiseren;
 • omgevingsbewust is en weet externe ontwikkelingen door te vertalen naar de organisatie;
 • onze kernwaarden uitdraagt en hierin een voorbeeld is voor anderen, medewerkers coacht en medewerkers motiveert op inspirerende wijze.

Arbeidsvoorwaarden

 • Salariëring volgens de CAO Gehandicaptenzorg FWG 70- 75, afhankelijk van ervaring vindt de inschaling plaats;
 • Jaarcontract met zicht op een vast contract;
 • Eindejaarsuitkering 7,05%;
 • Vergoeding dienstreizen € 0,29 per kilometer;
 • PBL-uren (persoonlijk budget levensfase), extra vrije tijd;
 • Ruime ontwikkelingsmogelijkheden;
 • Vrijheid in de functie: ruimte voor flexibel denken en handelen en flexibel omgaan met je uren.

Bedrijfsomschrijving

Humanitas DMH, dienstverlening aan mensen met een hulpvraag, is een landelijk werkende organisatie die zorg en ondersteuning biedt aan mensen met een beperking. De humanistisch kernwaarden staan hoog in het vaandel; eigen regie, verantwoordelijkheid voor jezelf en anderen, vanuit volstrekte gelijkwaardigheid en verbondenheid. We kijken naar mogelijkheden, doen dat van mens tot mens, oprecht, met passie en lef. Daarnaast zijn wij als organisatie bezig met het vergroten van de slagkracht van de teams, dichtbij de cliënt. De cliënt is onze partner.
Bij Humanitas DMH werken in totaal zo'n 1150 medewerkers en 250 vrijwilligers. Zij verlenen diensten aan ongeveer 3200 cliënten. Kijk voor meer informatie op onze website: www.humanitas-dmh.nl.

Contactinformatie

Voor meer informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met Frank Wolterink, bestuurder, 06-54744298, Monique Walboomers, HR manager en ontwikkeling  06-20094931 of met Marijn Donkervliet, bestuurssecretaris, 06- 51698967.

Voor meer informatie over de procedure bel je met Werving & Selectie, 030-6005170.

Solliciteer voor 15 augustus a.s. via de button Solliciteer.

Er vinden meerdere gespreksrondes plaats, eventueel aangevuld met een aanvullende opdracht. 
Het overleggen van een “Verklaring omtrent het Gedrag” (VOG) en het opvragen van referenties maakt onderdeel uit van de procedure.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Routebeschrijving