Copyright

Het is niet toegestaan de op deze website gepubliceerde informatie verder te verspreiden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Humanitas DMH. Niets uit deze site mag worden vermenigvuldigd, met uitzondering van de door de bezoeker van de website af te drukken vacatures, mits voor eigen gebruik en uitsluitend voor het doel waarvoor de informatie ter beschikking is gesteld.