Dienstverlening

Ondersteuning thuis: Ondersteuning thuis voor mensen met meervoudige problematiek en voor mensen met een verstandelijke beperking.

Wonen: Het allerliefste wonen we thuis in onze vertrouwde omgeving, maar voor sommige mensen is dat moeilijk. Voor wie niet thuis kan blijven wonen, bieden wij begeleid wonen aan.

Werken: Humanitas DMH helpt mensen van 18 tot en met 35 jaar met een licht verstandelijke beperking bij het vinden van werk. De werkzoekende werkt samen met een jobcoach. De jobcoach is ook een vast aanspreekpunt voor de werkgever. Het begeleidingstraject van Humanitas DMH op het gebied van werk noemen we Jobrun.

Jeugd en gezin: Humanitas DMH begeleidt gezinnen thuis. Samen met de gezinsleden zoeken we naar de kracht en mogelijkheden van het gezin en onderzoeken we of er familieleden zijn die kunnen helpen. We maken een plan waarin we activiteiten beschrijven waarmee we zorgen dat het gezin zo snel mogelijk weer zelfstandig verder kan. Met die activiteiten leren we gezinnen beter te worden op alle leefgebieden.

Forensische  Zorg: Humanitas forensische zorg biedt hulp aan licht verstandelijk beperkte jongvolwassenen en volwassenen die een delict hebben gepleegd of hiervan worden verdacht. Humanitas DMH beschikt over een locatie waar mensen die een delict hebben gepleegd kunnen wonen. Zij krijgen daar zorg, begeleiding en training, om te voorkomen dat zij als zij weer zelfstandig wonen weer een delict plegen.Daarnaast biedt Humanitas DMH begeleiding en training thuis bij mensen met een verstandelijke beperking die een delict hebben gepleegd. Dit doet Humanitas onder de naam Homerun Forensische Zorg.