Kernwaarden

De manier waarop Humanitas DMH haar missie en visie  realiseert en de dienstverlening  vormgeeft, is gebaseerd op  humanistische kernwaarden.. Dit vinden wij essentieel voor onze organisatie. Niet alleen om een goed leven voor cliënten te realiseren, maar ook om een goede werkgever te zijn voor medewerkers. Door te werken vanuit deze kernwaarden wil Humanitas DMH zich positief onderscheiden in de samenleving, als een humanistische organisatie die dienstverlening biedt aan mensen met een hulpvraag.

Humanitas DMH kernwaarden

  • Regie op eigen leven
  • Verantwoordelijkheid nemen voor jezelf en voor anderen
  • Gelijkwaardigheid en verbondenheid met anderen in de samenleving