Privacy Statement

Humanitas DMH hecht grote waarde aan je privacy. Wij gaan dan ook uiterst zorgzaam om met je gegevens. Deze gegevens zullen door ons vertrouwelijk worden behandeld en uitsluitend worden gebruikt voor werving- en selectiedoeleinden. Humanitas DMH zal geen informatie verstrekken aan derden, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn.

Door het versturen van het sollicitatieformulier ga je ermee akkoord dat je persoonsgegevens worden verwerkt door Humanitas DMH en worden opgenomen in onze database.