Interne vacature voor 2 Vertrouwenspersonen

Voor (gemiddeld) 2 uur per week

Een vertrouwenspersoon draagt bij aan een organisatiecultuur en een werkomgeving waarin medewerkers goed  kunnen functioneren en zich veilig voelen. De vertrouwenspersoon behartigt altijd het belang van de medewerker.

Let op: dit betreft een interne vacature.

Vacature

Sinds 2011 hadden we een externe vertrouwenspersoon voor ongewenst gedrag: Anja von Rotz. Anja gaat met pensioen en samen met de OR hebben we opnieuw bekeken hoe we de functie van vertrouwenspersoon kunnen invullen. We kiezen nu samen voor het inzetten van twee interne en één externe vertrouwenspersoon: Intern, om de kennis van de organisatie en de nabijheid te waarborgen. Extern, om waar nodig of wenselijk de onafhankelijkheid te borgen.
 
Wat ga je doen?  
De kernactiviteiten van een vertrouwenspersoon zijn:  

 • opvang en begeleiding van de medewerker die ongewenst gedrag meldt 
 • samen met de medewerker zoeken naar (informele) oplossingen    
 • informeren van de organisatie over ongewenst gedrag
 • adviseren van de bestuurder
 • zonder last of ruggenspraak  werken zodat vertrouwelijkheid en zorgvuldigheid zijn gewaarborgd
 • vanuit de medewerker bijdragen aan herstel van verbinding
 • jaarlijkse verslaglegging en bespreking met de bestuurder, de OR en de HR-adviseurs over het aantal meldingen en algemene trends
 • bijscholing/intervisie en gezamenlijk overleg met de andere twee vertrouwenspersonen uit de organisatie.

Functie-eisen

Wat vragen we van je?

 • Je wilt graag, naast je bestaande functie, inzetbaar zijn voor de organisatie als vertrouwenspersoon
 • Je hebt een afgeronde hbo opleiding of aantoonbaar hbo niveau 
 • Je kunt uitstekend luisteren, reflecteren en zwijgen
 • Je bent een onafhankelijk denker en kunt verschillende belangen onderscheiden
 • Je bent empathisch en toegankelijk
 • Je hebt analytische vaardigheden, bent in staat om heldere geanonimiseerde jaarverslagen te schrijven en ongevraagd en gevraagd te adviseren
 • Je hebt kennis (of bent bereid om kennis op te doen) van de Arbowet en de klachtenprocedures
 • Je bent bereid om de opleiding tot gecertificeerd vertrouwenspersoon te volgen (5 daagse opleiding)
 • Je bent minimaal twee uur per week inzetbaar.

Arbeidsvoorwaarden

Wat mag je van ons verwachten?

 • Betrokkenheid en steun van de leiding van de organisatie bij het werk van de vertrouwenspersoon
 • Scholingsfaciliteiten en jaarlijkse bijscholingsmogelijkheden
 • Rechtsbescherming zoals deze ook geldt voor leden van medezeggenschapsorganen
 • Contract van 2 uur per week (altijd naast je huidige functie)
 • Betaling volgens CAO Gehandicaptenzorg FWG 60-7.

Bedrijfsomschrijving

Voor uitgebreide informatie over de rol  en de kwaliteiten van een vertrouwenspersoon verwijzen we naar het functieprofiel zoals opgesteld door de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen. Kijk voor meer informatie op: https://www.lvvv.nl/bibliotheek?collectionId=5895 functieprofiel VP-OO
Ook de jaarverslagen van de huidige vertrouwenspersoon geven veel informatie (toets “mvp” in op de zoekfunctie van het startportaal).

Contactinformatie

Enthousiast geworden?  
 
Solliciteer voor 20 november a.s. 
Let op: dit betreft een interne vacature.
 
De eerste selectie vindt plaats op basis van de brief en het cv. Vervolgens zijn er gesprekken met de geselecteerden. De commissie bestaat uit een lid van de OR, Frank Wolterink (bestuurder) en Monique Walboomers (manager HR en ontwikkeling). Ook de huidige vertrouwenspersoon, Anja von Rotz kan bij de procedure betrokken worden. 
 
Managers, leden van de OR en HR-medewerkers komen voor deze functie niet in aanmerking.
 
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Monique Walboomers, 06-20094931.

Routebeschrijving